Náš tím

Riaditeľ a konateľ spoločnosti
Anton Baláž
Tel.: +421 903 402 579
E-mail: balaz@technogroup.sk
Vedúci predaja a distribúcie
Richard Bartal
Tel.: +421 911 606 706
E-mail: bartal@technogroup.sk
 
Obchodný zástupca
RNDr. Miroslav Hrebíček
Tel.: +421 951 408 220
E-mail: hrebicek@technogroup.sk
 
Zákaznícky servis - centrála spoločnosti Pezinok
Daša Hubová
Tel.: +421 910 922 026
E-mail: hubova@technogroup.sk
 
Marketing a podpora predaja
Ing. Katarína Dubovská
Tel.: +421 944 552 242
E-mail: dubovska@technogroup.sk
Servisný technik - požičovňa detektorov plynu Bratislava
Roman Švorc
Tel.: +421 910 922 025
E-mail: svorc@technogroup.sk
 
 
Vedúci servisu hasičskej a záchrannej techniky
Ján Olša
Tel.: +421 905 768 823
E-mail: olsa@technogroup.sk
Servis tlakových fliaš
Jaroslav Frič
Tel.: +421 948 502 635
E-mail: fric@technogroup.sk
 
 

 
Zástupca spoločnosti (SAVA - dopravné pásy, tesniace profily)
Ing. Pavel Krnáč
Tel.: +421 903 800 289
E-mail: krnac@technogroup.sk
 
Értékesítési képviselő - Certa Trade Kft. (Obchodný zástupca pre Maďarsko)
Szilva Balázs
Tel.: +36 30 780 3309
E-mail:szilva.balazs@certatrade.hu 
Zástupca spoločnosti CERTA TRADE s. r. o. pre Českú republiku(SAVA - tesniace, zdvíhacie a EKO ... výrobky)
Ing. Josef Podzimek
Tel.: +420 602 362 924
E-mail: podzimek@certatrade.cz